Brug Eksharad nabij Vakantiehuis Zweden


 

{cmp_start idkey=3110[url=http%3A%2F%2Fvakantieverblijfzweden.nl%2Fverhuur%2Falgemene-huur-voorwaarden][title=Algemene+%28huur%29voorwaarden][desc=Algemene+voorwaarden+vakantiehuis%2C+vakantiewoning+in+V%C3%A4rmland+Zweden]}

 

1. Boeking

De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging van de boeking (tegelijk factuur) aan de huurder is verzonden. Dus ook bij een telefonische reservering is de huurovereenkomst bindend.

2. Vastgestelde huurprijzen

De huurder is altijd de volledige weekprijs verschuldigd ook als de huurder het huis later betrekt of eerder weggaat.

3. Wijziging in de boeking

Het wijzigen van een definitieve boeking kan in onderling overleg en is kosteloos.

4. Betaling

De eerste termijn van de huursom, bedragend 25% van het totale factuurbedrag, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn gestort op de, op de factuur, vermelde bankrekening. Pas na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief.

De laatste termijn van de huursom dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de huurperiode in het bezit van de verhuurder te zijn.

Bij boekingen binnen 12 weken voor aanvang van de huurperiode, dient de totale huursom binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Pas na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief.

Bij boekingen binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode dient per omgaande de totale huursom te worden betaald. Pas na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief.

Bij niet tijdige betaling wordt de boeking als geannuleerd beschouwd.

5. Wat is inbegrepen

De op de site genoemde huurprijzen zijn inclusief water, elektriciteit en Wifi, exclusief borg (voor de sleutel en verrekening schade). Het spreekt voor zich dat de huurder zuinig met water en elektriciteit omgaat.

6. Aankomst- en vertrektijden

Het huis kan op de eerste dag van de huurperiode vanaf 12.00 uur worden betrokken en dient op de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur schoongemaakt te worden achtergelaten.

De sleutel moet de huurder weer inleveren bij de daarvoor aangewezen locatie. De borgsom wordt, indien de sleutel is ingeleverd en er geen schade is ontstaan, binnen 45 dagen door de verhuurder teruggestort.

7. Verplichtingen

Het is niet toegestaan met meer dan 8 personen te verblijven in de woning.

De verhuurder verwacht van de huurder, dat hij zich in het algemeen gedraagt zoals van een goed huurder verwacht mag worden.

Met name vraagt de verhuurder van de huurder een zorgvuldig gebruik van de inventaris, onderhoud voorzover dit gevraagd kan worden van de gebruikte toestellen en apparatuur en regelmatig legen van vuilnisemmers e.d. en het deponeren van de volle vuilniszak op de daartoe bestemde plaats (richtlijnen m.b.t het vuilnis zijn in het huis aanwezig).

Tijdens het verblijf in het vakantiehuisje is de huurder verplicht het schoon te houden. Als de sleutelhouder constateert dat een huis vuil is achtergelaten en dat het huis extra moet worden schoongemaakt, worden deze kosten aan de huurder doorberekend.

Vanzelfsprekend geldt dat beddengoed en meubilair, anders dan tuinmeubilair, niet in de tuin thuishoort. Het plaatsen van tenten in de tuin, tenzij overeengekomen, is verboden.

De huurder dient zelf voor linnengoed te zorgen. In het huis zijn kussens en dekbedden aanwezig.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

9. Roken

Het is niet toegestaan om in het huis en/of gastenverblijf te roken. 

10. Aansprakelijkheid

De huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door toedoen van hem, zijn gezinsleden of gasten wordt toegebracht aan het huis, de inventaris of het terrein. De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele kosten van schade en/of (grove) vervuiling (door wie dan ook veroorzaakt) aan huurder in rekening te brengen en te verrekenen met de borgsom. De verhuurder verzoekt de huurder eventuele schade te melden.

De persoonlijke eigendommen van de huurders zijn gedurende het verblijf in de vakantiehuizen niet verzekerd. De verhuurder adviseert de huurder om een reisverzekering af te sluiten.

De verhuurder aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, schade of letsel van welke aard ook, geleden tijdens of ten gevolge van een verblijf in en om zijn vakantiehuis.

Ook van de aansprakelijkheid voor het onverhoopt onklaar raken of buiten werking treden van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen tekent de verhuurder zich vrij.

11. Annulering / annuleringsverzekering

Bij annulering van de vakantie om wat voor redenen dan ook, kan de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom niet worden terugbetaald. Wel is overdracht van de huur mogelijk, indien de huurder daar zelf voor zorg draagt.

Bij annulering binnen 6 kalenderweken voordat het huis wordt betrokken blijft de huurder altijd het totale factuurbedrag verschuldigd.

Bij annulering tussen 6 en 12 kalenderweken voordat het huis wordt betrokken ontvangt de huurder 50% van de huursom retour. 

Bij annulering voor 12 kalenderweken voordat het huis wordt betrokken ontvangt de huurder de gehele huursom retour.

Voor het verwerken van de annulering brengt de verhuurder de huurder € 25,00 in rekening.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

12. Vrijwaring

Ondanks zorgvuldige controle kunnen in de site van vakantieverblijfzweden.nl toch fouten of onvolkomenheden zijn geslopen. Het zal duidelijk zijn dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.